Wieczór wspomnień o Ojcu Benignusie

Wieczór wspomnień o Ojcu Benignusie

29 listopada w klasztorze kapucynów oraz w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu odbyły się uroczystości związane z obchodem wieczoru poświęconego Ojcu Benignusowi Janowi Sosnowskiemu, założycielowi OAT.

17 lat temu, 9 listopada 1997 odszedł duszpasterz i przyjaciel alkoholików, przywracający nadzieję życia mimo przeciwności. Jego duch jest wciąż obecny w tym miejscu o czym świadczyło tak wielka ilość osób, które niejednokrotnie przyjechały specjalnie na tę uroczystość.

 

Wieczór wspomnień rozpoczęła Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Witolda Godlesia z Zakroczymia. Słowo Boże wygłosił o. Łukasz Woźniak, gwardian sąsiadującego z OAT Centrum Duchowości Honoratianum. Po Eucharystii była możliwość wysłuchania dwóch krótkich świadectw osób, które na swojej drodze trzeźwości spotkały Ojca Benignusa.

Spotkanie w kościele zakończyło nabożeństwo Akatystu ku czci Bogurodzicy w wykonaniu chóru misyjnego Confido in Te działającego przy Sekretariacie Misyjnym Kapucynów Prowincji Warszawskiej. W tej modlitwie o. Adam Michalski, Dyrektor OAT, zawierzył opiece Matki Najświętszej działalność OAT, byłych i obecnych duszpasterzy, pracowników oraz uczestników spotkań w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości.

 

Po skończonym nabożeństwie uczestnicy udali się na cmentarz zakroczymski do grobowca ojców kapucynów, gdzie spoczywa Ojciec Benignus. Po modlitwie prowadzonej przez o. Rafała Sońtę, byłego duszpasterza OAT, który na uroczystość przyjechała z Lublina wraz z klerykami WSD Kapucynów. Odbył się miting otwarty, który zakończył się w późnych godzinach nocnych.

 

Dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się w przebieg sobotnich uroczystości w Zakroczymiu.

 

Zespół OAT

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC