O nas

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości jest prowadzony przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej, który posiada długie tradycje w pracy trzeźwościowej. Sam zaś Ośrodek, od ponad pięćdziesięciu już lat, służy wszystkim, którym sprawa trzeźwości naszego Narodu jest droga sercu.

Swoje drzwi otwieramy szczególnie tym, którzy cierpią z powodu choroby alkoholowej – własnej lub kogoś bliskiego.

Ośrodek nie jest jednostką lecznictwa odwykowego,
lecz domem rekolekcyjnym.

Dla wielu stał się miejscem odnajdywania drogi do Boga, bądź wprost – Boga…

Służą temu dni skupienia i modlitwy AA, Al-Anon, a także rekolekcje dla trzeźwiejących alkoholików oraz dni skupienia dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem. W roku 2002 po raz pierwszy odbyły się dni skupienia i modlitwy dorosłych dzieci alkoholików.

Ośrodek stara się również wypełniać swoje pierwotne zadanie wskazane przez założyciela – o. Benignusa. Zadaniem tym jest praca profilaktyczna. Realizujemy ją poprzez organizowanie tzw. kurso-rekolekcji, gdzie połączenie wiedzy z elementami duchowości pozwala na dojrzałe podjęcie decyzji o abstynencji, jak też odpowiedzialnego zaangażowania w apostolstwo trzeźwości.

W wydawanym przez Ośrodek dwumiesięczniku „Trzeźwymi bądźcie” znaleźć można artykuły traktujące o chorobie alkoholowej, współuzależnieniu, profilaktyce, duchowości; zamieszczane są teksty wystąpień papieskich, świadectwa trzeźwiejących alkoholików, poezja oraz aktualności z życia Ośrodka.

Istnieje możliwość zaopatrzenia się w literaturę z zakresu problematyki alkoholowej oraz lekturę duchową.

 

 

 

Duszpasterze Ośrodka:

br. Mariusz Zacharkiewicz – dyrektor

br. Wiesław Nasiadko

br. Andrzej Krawczyk