Bł. Kardynał Wyszyński w OAT

Swego czasu bł. Kardynał Wyszyński odwiedził Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.
Pamiątką z tej wizyty jest Jego błogosławieństwo dla nas!

Błogosławiony Kardynale Stefanie Wyszyński módl się za nami i za Tymi, którzy w OAT w Zakroczymiu, szukają swojej drogi do Boga i wolności Dzieci Bożych!