Boże Narodzenie

„Człowiek jest doskonałością wszechświata, dusza rozumna – doskonałością człowieka, miłość – doskonałością duszy, zaś miłość Boża jest doskonałością miłości, dlatego to miłość ku Bogu staje się celem, doskonałością i ukoronowaniem wszechświata.” Św. Franciszek Salezy

Drodzy Przyjaciele Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości!

Życzymy Wam, aby Bóg wcielony Jezus Chrystus, swym Duchem przemieniał Wasze serca, do miłości drugiego człowieka, miłością prostą.

Niech Was strzeże przed wszelkim złem i darzy pokojem.

Radosnego świętowania narodzenia Pana!

Bracia Kapucyni, OAT Zakroczym

19.12.2020