Kontakt

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. Ojca Benignusa Jana Sosnowskiego
Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. O. Honorata Koźmińskiego 36
05-170 Zakroczym

Biuro OAT: Poniedziałek – Piątek,  godz.09.00-14.00

Tel.: (+48) 22-785-22-08

e-mail: oat.biuro@gmail.com

WAŻNE INFORMACJE
dotyczące przedpłat i zapisów uczestników na spotkania przyjmowane przez Biuro OAT

1. Po zgłoszeniu się w Biurze OAT należy dokonać przedpłaty (czyli 150 zł ), najpóźniej do 7 dni.

2. Na 7 dni po zgłoszeniu, osoby, które nie uiściły przedpłaty, zostają automatycznie skreślone z listy uczestników.

3. Przedpłata podlega zwrotowi najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego „Spotkania”.

W tym celu prosimy o niezwłoczny i bezpośredni kontakt z biurem OAT.

Dyrektor OAT

e-mail:  oat.dyrektor@gmail.com

Numery kont Ośrodka:
32 80110008 0030 0300 0332 0001
powyższe konto dotyczy wpłat za prenumeratę, przedpłaty za pobyt itp.
odcinek do druku

05 80110008 0030 0300 0332 0002
z dopiskiem „REMONT” dotyczy wpłat-ofiar na remont starego ośrodka
odcinek do druku


Wyświetl większą mapę