Rekolekcje dla kobiet

Rekolekcje dla kobiet

 

Rekolekcje odwołane.

18-21 Czerwca 

“Ja i moja kobiecość”

Zapraszamy wszystkie Panie! Nie koniecznie uzależnione.

Rekolekcje będą zorganizowane przy współpracy z Fundacją „Twórcza Kobieta”

Są prowadzone w oparciu o zagadnienie tożsamości kobiety, głównie jako dziecka Boga.

Warsztaty, na które również serdecznie zaprosimy Panie, podczas Rekolekcji, będą prowadzone metodami aktywnymi:

dyskusje, ćwiczenia, prace indywidualne i w grupach.

Koszt: 300 zł 

Zapisy poprzez biuro OAT

Po zapisaniu się na listę w biurze OAT, w ciągu 7 dni należy przesłać przedpłatę na konto Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, w kwocie połowy kosztów pobytu.

Przedpłata podlega zwrotowi najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego „Spotkania”.

Brak przedpłaty powoduje skreślenie z listy uczestników „Spotkań”.