Dla Al-Anon / krewnych i przyjaciół alkoholików / współuzależnionych

 

 

Dni skupienia i modlitwy dla Rodzin i Krewnych Osób Uzależnionych

Spotkania te organizowane są przez konkretne grupy Al-Anon.

Ojcowie pracujący w Ośrodku zapewniają opiekę duchową (możliwość spowiedzi lub rozmowy). Obok mityngów, także program duchowy.

Zgłoszenia należy dokonać w biurze OAT.

Koszt: 300 zł.

Po zapisaniu się na listę w biurze OAT, w ciągu 7 dni należy przesłać przedpłatę na konto Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, w kwocie połowy kosztów pobytu.

Przedpłata podlega zwrotowi najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego „Spotkania”.

Brak przedpłaty powoduje skreślenie z listy uczestników „Spotkań”.

 

Terminarz na rok 2021

 

25-28 Lutego

  Grupa „Walentynki” Przasnysz

  • Zgłoszenia przyjmują: Biuro OAT
  • Kontakt z grupą; tel. 533 698 586;  kolakowskarenata@wp.pl
  • Renata 502 478 464

 

06-09 Maja Grupa Al Anon z Legionowa

  • Kontakt z Grupą: alanonki@wp.pl
  • Zgłoszenia przyjmują: Biuro OAT

 

09-12 Września Grupa Rodzinna AL.-Anon „Westalki” Wrocław

  • Zgłoszenia przyjmują: Biuro OAT
  • Kontakt z grupą; e-mail: westalki.al-anon@wp.pl

 

11-14 Listopada Grupy w Warszawy 

  • Zgłoszenia przyjmują: Biuro OAT
  • Kontakt z grupą; e-mail:iwozali@wp.pl