Anonimowi hazardziści

SPOTKANIA UZALEŻNIONYCH OD HAZARDU I ICH RODZIN

15-18 Kwietnia

Grupa „Luz” Konin

Zgłoszenia przyjmują: Biuro OAT

  • Kontakt z Grupą: 663673342

Po zapisaniu się na listę w biurze OAT, w ciągu 7 dni należy przesłać przedpłatę na konto Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, w kwocie połowy kosztów pobytu.

Przedpłata podlega zwrotowi najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego „Spotkania”.

Brak przedpłaty powoduje skreślenie z listy uczestników „Spotkań”.