Kurs Duszpasterski 2021

 

 

KURS DUSZPASTERSTWA TRZEŹWOŚCI

DLA KSIĘŻY, ALUMNÓW WSD, SIÓSTR I BRACI ZAKONNYCH

Celem spotkania jest przekazanie osobom duchownym podstawowej wiedzy teologicznej, psychologicznej, medycznej i prawnej odnośnie problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, innych substancji czy zachowań oraz współuzależnieniem.

Wykłady prowadzą specjaliści z danej dziedziny współpracujący z naszym Ośrodkiem. Przewidziane są również spotkania z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (także duchownymi), które w świetle osobistych, często dramatycznych doświadczeń, powiedzą o mechanizmach choroby alkoholowej i o możliwościach jej przezwyciężania.

Kurs jest organizowany pod patronatem Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski.

Termin tegorocznego Kursu Duszpasterskiego:

16-21 Sierpnia

Koszt spotkania 450 zł.

Po zapisaniu się na listę w biurze OAT – tel. : (+48) 22-785-22-08, w ciągu 7 dni należy przesłać przedpłatę na konto Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, w kwocie połowy kosztów pobytu.

Przedpłata podlega zwrotowi najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego „Spotkania”.

Brak przedpłaty powoduje skreślenie z listy uczestników „Spotkań”.

 

Plan ramowy Kursu (przykładowy):

Poniedziałek 16.08

13.00 Kwaterowanie w OAT

16.00 Msza Święta

18.00 kolacja

19.30 spotkanie organizacyjne

Wtorek 17.08

9.30 – 12.30 Jadwiga Kubiak, Choroba uzależnienia od alkoholu

15.00 – 17.30 Jadwiga Kubiak, Rodzina z problemem alkoholowym / Współuzależnienie

19.30 Świadectwo osoby uzależnionej od alkoholu

Środa 18.08

9.30 – 12.30 Dr Danuta Ługowska, Warsztaty: Komunikowanie siebie

15.00 – 17.30 Dr Danuta Ługowska, Warsztaty: Komunikowanie siebie

19.30 Ks. Stanisław AA, Świadectwo osoby duchownej uzależnionej od alkoholu

Czwartek 19.08

9.30 – 12.30 Dr Danuta Ługowska, Warsztaty: Komunikowanie siebie

15.00 – 17.30 Dr Danuta Ługowska, Warsztaty: Komunikowanie siebie

19.30 Świadectwo Siostry zakonnej AA

Piątek 20.08

9.30 – 12.30 Ks. Dr Tomasz Sztajerwald, Uzależnienia behawioralne

15.00 – 17.30 Dr Bohdan Woronowicz, Uzależnienia behawioralne

19.30 Świadectwo brata zakonnego DDA 

Sobota 21.08

08.00 Śniadanie

10.00 Msza na zakończenie Spotkań

 

NB. Każdego dnia jest: 7.00 Msza z Jutrznią, 8.00 Śniadanie, 13.00 Obiad, 18.00 Kolacja

 

NOTY BIOGRAFICZNE WYKŁADOWCÓW:

Mgr Jadwiga Kubiak

Jest psychologiem, Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Od ponad 30 lat zajmuje się terapią uzależnionych i współuzależnionych. Pracuje w Ośrodku Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi szkolenia w zakresie uzależnień dla lekarzy, psychologów, studentów (Warszawski Uniwersytet Medyczny), wojska, policji.

Dr Danuta Ługowska

Psycholog, doktor filozofii, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także Podyplomowych Studiów z zakresu socjoterapii (Uniwersytet Warszawski), Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego z rekomendacją Polskiego Towarzystwo Psychologicznego, Podyplomowego Studium z zakresu duchowości chrześcijańskiej (Collegium Bobolanum), Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz pierwszego stopnia Terapii Systemowej organizowanego przez Wrocławskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Jest członkiem Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych przy Polskim Towarzystwie Filozoficznym oraz członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.  

Ks. Dr Tomasz Sztajerwald

Ukończył studia z zakresu psychologii na UKSW oraz Studium Psychoterapii SPCh w Warszawie. Uzyskał tytuł naukowy doktora, na Wydziale Psychologii  UKSW.  Jest  prefektem  i  wykładowcą  psychologii  w  Wyższym  Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Dr Bohdan Woronowicz

Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień oraz certyfikowany superwizor psychoterapii uzależnień. Jeden z dwójki fundatorów Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce oraz pierwszy Powiernik klasy A (niealkoholik) w polskiej Wspólnocie Anonimowych Alkoholików.

Stworzył i przez 35 lat kierował Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie kieruje „Centrum Konsultacyjnym AKMED”. Jest też prezesem Zarządu Fundacji „Zależni-Nie-Zależni”.