Zakroczymskie Spotkania Rodzin i Dzieci

ZAKROCZYMSKIE SPOTKANIA RODZIN 05-08 Sierpnia 

Nie ma zdrowienia bez rozwoju duchowego. Pragniemy wspólnie – całymi rodzinami – zdrowieć i rozwijać się w oparciu o doświadczenia nas wszystkich i wsparciu Ojców Kapucynów. Spotykamy się, aby realizować się w różnych formach przygotowanego programu. Będzie okazja do spotkań, rozmów, wymiany doświadczeń, wsparcia.
/z informacji podanej przez Organizatorów spotkań/

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT .

Koszt: 300 zł.

Po zapisaniu się na listę w biurze OAT, w ciągu 7 dni należy przesłać przedpłatę na konto Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, w kwocie połowy kosztów pobytu.

Przedpłata podlega zwrotowi najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego „Spotkania”.

Brak przedpłaty powoduje skreślenie z listy uczestników „Spotkań”.

 

ZAKROCZYMSKIE SPOTKANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

18-21 Lutego – odwołane z powodu COVID 19

23-26 Września 

Spotkania dzieci i młodzieży skierowane są do dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w przedziale wiekowym 12-17 lat.
Składają się na nie: praca w grupach, modlitwa, radosne (wspólne) spotkania, okazja do rozmowy z Opiekunami oraz Ojcami pracującymi w Ośrodku.
Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT także drogą elektroniczną.

Koszt: 350 zł.

Po zapisaniu się na listę w biurze OAT, w ciągu 7 dni należy przesłać przedpłatę na konto Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, w kwocie połowy kosztów pobytu.

Przedpłata podlega zwrotowi najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego „Spotkania”.

Brak przedpłaty powoduje skreślenie z listy uczestników „Spotkań”.